Úvod O díle Autor KTF UK CDČT
A    B    C    Č    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    X    Z    Ž    

Václav Petera (1892-1964)

Autor

Narodil se 1892 v Novém Bydžově. O rodinu se starala maminka, živili se prodejem plátna z Krkonoš. Otec zemřel po vleklé nemoci a rodina žila velmi chudě. Museli hmotně zabezpečit mladšího syna Josefa, který studoval teologii nejprve v Praze, později odešel do Hradce Králové. Byl vysvěcen roku 1917, ale bohužel ve čtyřiceti letech 17.8. 1933 zemřel.

Václav Petera se původně vyučil malířem pokojů, avšak po vyučení dostal místo zřízence Městské spořitelny v Novém Bydžově. Později nastoupil na místo zřízence Strakovy koleje v Praze a oženil se. Stal se kostelníkem u sv. Víta na Pražském hradě a odtud byl přijat za zřízence kanceláře kláštera křižovníků u Karlova mostu v Praze. V roce 1938 byl klášter zabrán nacisty a Petera byl vyšetřován.

Autor nemohl studovat, ale přesto jeho vytouženým životním cílem bylo vytvořit životopisy kněží. Na tomto svém díle pracoval čtyřicet let. Nedostižným způsobem zachytil biografie významných mužů katolické církve nejen z Čech, ale téměř z celého světa. Snažil se zdokonalovat ve znalosti organizace církevní správy a místopisu, kde kněží působili.

Václav Petera zemřel v lednu 1964. Dílo Géniové vlasti a církve bylo předáno do Pokoncilní knihovny, ale nebyla mu zpočátku věnována pozornost. Teprve po více než čtyřiceti letech se badatelé mohou seznámit s tímto originálním pramenem, dílem autora s obecnou školou.