ŠPIDLÍK, Tomáš (1919–2010)

ObálkaRichard ČEMUS: Čeští jezuité na Orientálu, in Jezuité XVIII (2009) 1, 4-7. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv: Ohlédnutí za kardinálem Tomášem Špidlíkem, in Církevní dějiny 6 (2010), s. 176-184. Česká národní bibliografie

Pavel AMBROS: Přehled života kardinála Tomáše Špidlíka SJ, in Kolektiv autorů: Velehrad - Řím. Modlil se tváří k východu, Olomouc: Refugium a Centrum Aletti, 2010, s. 308-345. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: ŠPIDLÍK Tomáš SJ (1919-2010), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 883-885. Česká národní bibliografie