ČEJKA, Gustav (1927–2010)

Narozen 12. 2. 1927 v Praze. SŠ: reálné gymnasium v Praze, maturita 1946. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, absolutorium 1950. Kněžské svěcení: 1950. Pastorace. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, disertace Úcta svatých v liturgii, kanonisační proces a nekanonisované české osobnosti, které by mohly rozšířit katalog našich svatých, promoce 16. 12. 1970. Dne 10. 10. 1975 jmenován tamtéž lektorem pro rok 1975–76 a pověřen vyučováním filosofie. Dne 7. 1. 1976 jmenován tamtéž odborným asistentem pro obor filosofie, s účinností od 1. 1. 1976. Dne 24. 11. 1978 jmenován tamtéž docentem pro obor filosofie, s účinností od 1. 1. 1979, spis Člověk a vztahy. Od roku 1979 do roku 1989 pověřen též výukou úvodu do teologie. Dne 20. 6. 1980 jmenován tamtéž profesorem pro obor filosofie, s účinností od 1. 9. 1980. Dne 2. 7. 1984 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1984–86. Dne 21. 8. 1986 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1986–88. Působení ukončeno dne 31. 1. 1990. Pastorace.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 341.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989