ZLÁMAL, Bohumil (1904–1984)

Narozen 21. 12. 1904 v Oprostovicích, okr. Přerov. SŠ: gymnasium v Kroměříži, státní reálné gymnasium v Přerově, maturita 1930. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1936. Kněžské svěcení: 1936. Od 1. 9. 1939 do 23. 5. 1945 v koncentračních táborech. Od 1. 10. 1945 do 14. 7. 1950 smluvní asistent a suplent na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (od roku 1946 University Palackého) v Olomouci pro obor církevní dějiny všeobecné, příležitostně též církevní dějiny české. Doktorát teologie: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta University Palackého v Olomouci, promoce 24. 10. 1946. V zimním semestru 1949–50 navržen tamtéž na habilitaci. Ke jmenování nedošlo. Pastorace (1951–1961), mimo duchovní službu (1961–62), invalidní důchod (1961). Od dubna 1968 člen přípravné komise pro obnovení olomoucké fakulty a semináře. Na konci září 1968 zvolen na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci proděkanem. Dne 7. 10. 1968 jmenován tamtéž profesorem pro obor církevních dějin, s účinností od 1. 10. 1968. Dne 31. 3. 1969 jmenován proděkanem Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze se sídlem v Litoměřicích pro roky 1968–70 s působištěm na pobočce v Olomouci, kde zastupoval děkana v plném rozsahu. Dne 12. 10. 1970 jmenování proděkanem obnoveno pro rok 1970–71 a 1971–72; obnoveno též pro rok 1973–74. V letech 1968–72 učil církevní dějiny, v roce 1968–69 patrologii, v roce 1972–73 ochranu památek. Po zavření pobočky v Olomouci (30. 6. 1974) odchod do důchodu. Zemřel 28. 6. 1984 v Olomouci.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 406-407.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaPavel AMBROS: ZLÁMAL Bohumil (1904-1984), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 974-975. Česká národní bibliografie