ZEMANEC, Václav (1925)

Narozen 2. 10. 1925 v Kopidlně, okr. Jičín. SŠ: reálné gymnasium v Čáslavi, maturita 1944. VŠ: teologické diecézní učiliště v Hradci Králové, absolutorium 1950. Kněžské svěcení: 1950. Pastorace. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace Mikuláš Koperník a jeho dílo v dějinách církve, promoce 24. 6. 1975. Dne 26. 9. 1974 jmenován tamtéž lektorem pro obor pastýřské bohosloví pro rok 1974–75. Dne 14. 4. 1975 jmenován tamtéž asistentem pro obor pastorální teologie. Působení ukončeno na konci roku 1974–75. Pastorace.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 406.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989