VYMĚTAL, František (1920–2000)

Narozen 1. 8. 1920 v Ladíně, okr. Prostějov. SŠ: reálné gymnasium v Litoveli, maturita 1940. VŠ: Arcidiecézní bohoslovecké učiliště v Olomouci (1941–42, poté totálně nasazen v Německu do roku 1945), Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta (od roku 1946 University Palackého) v Olomouci, absolutorium 1949. Kněžské svěcení: 1949. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci, disertace Trestný čin v právu církevním a občanském právu československém, promoce 11. 12. 1968. V druhé polovině 70. let jmenován generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Od 7. 6. 1981 do 22. 5. 1986 poslanec České národní rady, od 24. 5. 1986 do 16. 1. 1990 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR. Dne 9. 7. 1976 jmenován odborným asistentem při katedře základního bohosloví a filosofie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, s účinností od 1. 10. 1976. Dne 31. 3. 1977 jmenován tamtéž docentem pro obor základního bohosloví s účinností od 1. 4. 1977, spis: Cesta k Ježíši Kristu. Dne 8. 4. 1977 jmenován tamtéž vedoucím katedry základního bohosloví a filosofie s účinností od 1. 4. 1977. Dne 9. 2. 1978 jmenován tamtéž profesorem pro obor základního bohosloví s účinností od 1. 3. 1978. Dne 14. 8. 1978 jmenován tamtéž děkanem. Tuto funkci při opakovaném jmenování vykonával až do roku 1989. Působení ukončil k 31. 12. 1989. Zemřel dne 17. 8. 2000.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 401-402.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989