VAŠICA, Josef (1884–1968)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří MUNZAR: Grandseigneur monsignore Josef Vašica, in Církevní dějiny č. 11 (2013). Česká národní bibliografie

Josef VESELÝ: Josef Vašica a Jaroslav Kadlec: jejich život, vztah a korespondence, Brno (obhájená bakalářská práce na FF MU) 2008.

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaVladimír NEUWIRTH: Profesor Josef Vašica : jeho život, vztahy k rodině a k rodnému kraji: sborník k 110. výročí jeho narození, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: VAŠICA Josef (1884-1968), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 935. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaPavel URBÁŠEK: Zakladatelé a pokračovatelé: památník osobností obnovené univerzity, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. Česká národní bibliografie