TKADLČÍK, Vojtěch (1915-1997)

Narozen 8. 2. 1915 v Karlovicích, okr. Kroměříž. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, maturita 1933 Narozen 8. 2. 1915 v Karlovicích, okr. Kroměříž. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Kroměříži. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1938. Kněžské svěcení 1938. Další studia: 1946–48 slovanská filologie a historie na filosofické fakultě University Palackého v Olomouci. Doktorát teologie: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta University Palackého v Olomouci, disertace Sv. Vladimír Veliký, křesťanský kníže a světec, promoce 13. 3. 1948. Od 1. 11. 1945 do 31. 9. 1950 působil tamtéž jako smluvní asistent staroslověnštiny a lektor ruštiny; od 1. 5. 1948 do 30. 9. 1950 působil tamtéž také jako suplent křesťanské filosofie. Po zrušení olomoucké bohoslovecké fakulty působil v pastoraci (v letech 1950–55 bez státního souhlasu, jako host u řeholních sester 1958–66, opět ustanoven 1966–68); dále se věnoval vědecké práci. Od dubna 1968 člen přípravné komise pro obnovení olomoucké fakulty a semináře. Dne 7. 10. 1968 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor křesťanská filosofie, s účinností od 1. 10. 1968. Filosofii přednášel v roce 1968–69. Dne 16. 9. 1970 byl fakultní radou navržen na jmenování docentem pro obor staroslověnská liturgie a písemnictví, spis Slavistické studie. Ke jmenování na zákrok MK ČR nedošlo. V souvislosti s postupným uzavíráním olomoucké pobočky byl dne 24. 8. 1972 odvolán z funkce odborného asistenta k 31. 7. 1972 a přešel do pastorace. Dne 26. 7. 1972 jmenován tamtéž lektorem pro obor latina a Cyrilometodějské otázky pro rok 1972–73. V roce 1969–73 přednášel staroslověnštinu, v letech 1970–73 latinu, v letech 1970–72 řečtinu. Působení ukončeno 30. 6. 1973. Dne 1. 6. 1990 na obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem pro obor staroslověnského jazyka a literatury, dne 6. 10. tamtéž jmenován prozatímním děkanem a dne 8. 10. do funkce řádně zvolen. Tuto funkci zastával do 24. 6. 1991. Zemřel 25. 12. 1997 v Olomouci.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 397.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaMichal ŠPAČEK: TKADLČÍK Vojtěch (1915-1997), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 903-905. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi