TICHÝ, Ladislav (1948)

Narozen 27. 3. 1948 v Olešnici, okr. Blansko. VŠ: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci, absolutorium 1973. Kněžské svěcení: 1973. Pastorace. Od roku 1979, kdy nastoupil jako prefekt do kněžského semináře v Litoměřicích, byl na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích lektorem, od roku 1980 asistentem. Dne 30. 12. 1981 jmenován tamtéž odborným asistentem, s účinností od 1. 1. 1982. Doktorát teologie: tamtéž, disertace Sv. Pavel a korintští křesťané. Nástin vzájemných vztahů a řešení praktických problémů v 1. listě Korinťanům, promoce 1984. V roce 1990 přešel jako odborný asistent na obnovenou Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se habilitoval souborem prací (Úvod do Nového zákona, Ježíšovi bratři, Odsouzení a ukřižování Ježíše Krista, Některé problémy chronologie pašijových událostí) a byl tamtéž jmenován docentem s účinností od 1. 3. 1993 pro obor biblické vědy Starého a Nového zákona. V roce 1990–91 vykonával tamtéž funkci proděkana, v letech 1991–97 funkci děkana.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 396.

Prosopografie

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989