TOMÁŠEK, František (1899–1992)

ObálkaJitka JÓNOVÁ: František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a ilegální biskup. Moravské působení Františka Tomáška, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2014. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ (ed.): Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kard. Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu, Praha: Pastorační středisko, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaJan HARTMANN, Bohumil SVOBODA, Václav VAŠKO (eds.): Kardinál Tomášek, Praha: Zvon, 1994. Česká národní bibliografie

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav BALÍK: Letnice dvacátého století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi