WOLF, Václav (1937-)

Narozen 1. 3. 1937 v Praze. SŠ: gymnasium, střední všeobecně vzdělávací škola, maturita 1955. VŠ: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, absolutorium 1960. Kněžské svěcení: 1960. Pastorace. Doktorské studium: tamtéž, disertace Čas – významný činitel v soudobé křesťanské teologii, promoce 13. 6. 1966. Od 15. 4. 1967 jmenován tamtéž asistentem při katedře biblických studií. Další studium: habilitační biennium na Univerzitě Jana Gutenberga v Mainz (1968–69), spis Die unsterblichkeit der Seele in der aktuellen theologisch-philosophischen Diskussion, venia docendi pro obor filosofické propedeutiky a dogmatické teologie. Po habilitačním řízení na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích dne 16. 6. 1970 stala se habilitace rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 22. 10. 1971 platnou na území ČSSR: jmenován docentem filosofie a speciální dogmatiky. Pedagogická činnost: přednášky filosofie (1970–72), přednášky dogmatické teologie (1969–77). Působení ukončeno 31. 12. 1977. Pastorace. Dne 2. 1. jmenován „na návrh kancléře Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích“ vedoucím katedry pro obor věrouky, s účinností od 1. 1. 1990. Dne 6. 1. 1990 jmenován na základě návrhu téhož tamtéž profesorem pro obor věrouky a děkanem, obojí s účinností od 1. 1. 1990. Dne 25. 5. 1990 jmenován na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vedoucím katedry systematické teologie a přijat do pracovního poměru jako profesor pro obor filosofie a speciální dogmatiky. V letech 1990–97 tamtéž děkanem. Dne 8. 2. 2002 odvolán z funkce vedoucího katedry systematické teologie. Dne 6. 5. 2002 mu velký kancléř fakulty kard. Miloslav Vlk odebral kanonickou misi. Dále trval pracovní poměr bez pověření výukou. Působení ukončeno 31. 12. 2003. Pracovní poměr v Ústavu dějin UK a Archivu UK.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 403.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaMartin VAŇÁČ: Svérázný Václav Wolf oslavil 75. narozeniny, in Getsemany 237 (duben 2012). Getsemany Česká národní bibliografie

Vlastní bibliografie

Václav WOLF: Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie, Olomouc: MCM, 2005. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Po stopách nekonečna. Nauka o trojjediném Bohu v pojetí českých univerzitních mistrů porenesanční doby, Olomouc: MCM, 2010. Matice cyrilometodějská Olomouc

Václav WOLF: Pražská univerzitní teologie v 17. století, Olomouc: MCM, 2007. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Psychologie Kristovy osobnosti. Historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského, Olomouc: MCM, 2006. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: MCM, 2009. Česká národní bibliografie