RÁČEK, Blažej (1884–1970)

ObálkaRudolf SVOBODA: Blažej Ráček a jeho církevní dějiny, in: Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, 381-385. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Kamil RÁBEL: Život a dílo Blažeje Ráčka, Olomouc (diplomová práce na CMTF UP) 2004.