PANUŠKA, František (1909–1992)

Narozen 15. 11. 1909 v Prostějově. SŠ: státní klasické gymnasium v Hlučíně (1922–24), soukromé gymnasium redemptoristů v Libějovicích u Netolic (1924–27), bez maturity. VŠ: řádové bohoslovecké učiliště redemptoristů v Obořišti (1928–34), absolutorium 1934. Člen kongregace redemptoristů. Kněžské svěcení: 1933. Profesor na řádovém bohosloveckém učilišti redemptoristů v Obořišti od roku 1934 do dubna 1950, pověřen přednáškami z filosofie a fundamentální teologie. Od 14. 4. do 26. 5. 1950 v centralizačním táboře pro řeholníky. Od 1. 6. do 31. 8. 1950 pastorace. Dne 2. 10. 1950 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze státním docentem filosofie, s účinností od 1. 9. 1950. Doktorát teologie: tamtéž, disertace Způsob podstatné přítomnosti Krista v Eucharistii, promoce 30. 6. 1953. Dne 23. 11. 1953 jmenován tamtéž profesorem filosofie a dogmatiky, s účinností od 1. 1. 1954. Dne 1. 11. 1954 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1954–56. Od 1. 9. 1955 pověřen zastupováním rektora kněžského semináře v Litoměřicích. Dne 4. 10. 1955 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích profesorem morální teologie, s účinností od 1. 10. 1955. Dne 12. 10. 1956 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1956–58. Dne 6. 9. 1960 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1960–62. Filosofii přednášel v letech 1950–55, dogmatickou teologii v letech 1953–57, morální teologii v letech 1955–62. Působení ukončeno dne 30. 4. 1962. Pastorace 1. 5. 1962–28. 2. 1969. Dne 21. 11. 1968 pověřen na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích externím vyučováním filosofie, s účinností od 1. 9. 1968. Dne 28. 3. 1969 jmenován tamtéž profesorem křesťanské filosofie, s účinností od 1. 3. 1969. Dne 28. 8. 1972 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1972–74. Dne 9. 1. 1973 jmenován tamtéž vedoucím katedry speciální dogmatiky a mravovědy, s účinností od 1. 1. 1973. Filosofii přednášel v letech 1968–70, morální teologii v letech 1970–74. Působení ukončeno dne 31. 12. 1974 odchodem do důchodu. Zemřel 11. 2. 1992 na Svaté Hoře u Příbrami.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 378-379.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie