PAULY, Jan (1869–1944)

ObálkaFrantišek Hanuš ŽUNDÁLEK: Inful. prelát Msgr. Jan Pauly, jeho život a jeho dílo: jubilejní sborník vydaný k jeho čtyřicetileté působnosti na farnosti smíchovské od jeho přátel a spolupracovníků, Praha, 1936. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BENEŠ: Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží obětí fašismu, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. Česká národní bibliografie Sken

ObálkaJiří Rajmund TRETERA, Stanislav PŘIBYL: Konfesní právo a církevní právo, Praha 1997 (české kanonické a konfesní právo od 19. století do současnosti). Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Luboš BLIŽŇÁK: Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2016. theses.cz