POKORNÝ, Ladislav (1915–2000)

Narozen 22. 6. 1915 ve Zdicích, okr. Beroun. SŠ: reálné gymnasium v Berouně, maturita 1934. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1939. Kněžské svěcení: 1939. Pastorace. Profesor SŠ. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Bratislavě, disertace Péče moderní pastorace o některé obtížné případy, promoce 12. 12. 1951. Další studie: pedagogická fakulta Karlovy university v Praze (1946–50); uměleckohistorický kurs PIS (1964–65), Ústřední politická škola ČSL (1964 a 1972), Liturgisches Institut v Curychu (květen 1971). Profesor pedagogiky a katechetiky na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích (1. 9. 1949 – 20. 6. 1950). Dne 2. 10. 1950 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze státním docentem pro obor pedagogiky a katechetiky, s účinností od 1. 9. 1950. Dne 30. 10. 1951 pověřen tamtéž přednáškami pastorální teologie od zimního semestru roku 1951–52, přednášel do konce roku 1952–53. Působení ukončeno dne 31. 8. 1953. Pastorace. Dne 15. 12. 1965 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích lektorem pro obor pedagogika v roce 1965–66, tento pracovní poměr trval v období od 1. 9. 1965 do 28. 6. 1968. Od podzimu 1968 po tři roky vedoucí Katechetického studia CMBF. Pastorace. Dne 12. 10. 1970 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích docentem pro obor křesťanské archeologie a liturgiky, s účinností od 1. 10. 1970. Habilitační řízení tamtéž pro obor liturgiky ukončeno dne 2. 8. 1971, předložen soubor prací. Dne 9. 1. 1973 jmenován tamtéž vedoucím katedry praktických oborů, s účinností od 1. 1. 1973. Dne 21. 5. 1974 jmenován tamtéž profesorem pro obor liturgika, s účinností od 1. 6. 1974. Dne 24. 9. 1974 jmenován tamtéž děkanem pro roky 1974–76. Dne 9. 7. 1976 jmenován tamtéž děkanem pro roky 1976–78. Dne 14. 8. 1978 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1978–80. Dne 30. 6. 1979 na svou funkci rezignoval a odešel do důchodu. Dne 1. 10. 1979 přijat tamtéž do krátkodobého pracovního poměru s místem působení v Cibulkově knihovně. Působení ukončeno 11. 6. 1980. Od července 1981 do konce února 1983 vedoucí Vydavatelství České katolické Charity, 1983–84 vedoucí redaktor časopisu Duchovní pastýř, pastorace. Zemřel 12. 5. 2000 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 381.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze