PODLAHA, Antonín (1865–1932)

ObálkaJosef BENEŠ: Ač zemřeli, ještě mluví. Medailony českých katolických vlasteneckých kněží, Praha: Česká katolická charita, 1964. Česká národní bibliografie

ObálkaMarie RYANTOVÁ: Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii, in: Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, 363-374. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Kristýna MUSILOVÁ DAŇHELOVÁ: Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky , Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJan LEBEDA: Sváteční člověk: Život biskupa Antonína Podlahy (1865-1932), Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1965. Česká národní bibliografie

Jakub FORMÁNEK: ThDr. Antonín Podlaha - kněz, vědec, učitel, Praha (obhájená diplomová práce na PedF UK) 2015.  Repozitář závěrečných prací UK v Praze