POUL, Josef (1910–1990)

Narozen 2. 5. 1910 v Radostíně. VŠ: diecézní učiliště v Brně. Kněžské svěcení: 1934. Pastorace. Profesor SŠ. V letech 1940–49 profesor katechetiky a pedagogiky na diecézním bohovědném učilišti v Brně. Vězněn 4 roky. Od 1. 3. 1953 pastorace. Od 1. 8. 1966 rektor kněžského semináře v Litoměřicích. Dne 21. 11. 1968 pověřen na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích externím vyučováním pedagogiky a katechetiky, s účinností od 1. 9. 1968 a s platností pro rok 1968–69, působení ukončil v dubnu 1969. Dne 23. 9. 1970 pověřen tamtéž vyučováním pedagogiky pro rok 1970–71. Dne 22. 9. 1971 jmenován tamtéž lektorem pro obor pedagogiky v roce 1971–72. Působení ukončeno na konci roku 1971–72. Působení ve funkci rektora kněžského semináře ukončil k 31. 12. 1974. Další podrobnosti nezjištěny. Zemřel 18. 10. 1990.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 383-384.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989