STATEČNÝ, Karel (1870–1927)

Martin WEISS: Karel Statečný v letech 1890-1924, in Studia theologica 48 (2012). Central and Eastern European Online library

David TONZAR: Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha: Karolinum, 2002. Česká národní bibliografie