SKALICKÝ, Karel (1934–)

Karel ŘÍHA: Fundamentální teologie v existenciálním horizontu myšlení, in Studie (1989) č. 122-123, s. 133-152. Scriptum

Jana LÉTALOVÁ: Karel Skalický v kontextu českého filosoficko-teologického myšlení, Brno (obhájená bakalářská práce na FF MU) 2010. IS MU

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav SÝKORA et alii: Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám, Praha 2004 (s. 152-159: Bibliografie K. Skalického). Česká národní bibliografie

Tomáš ŠPIDLÍK: Skalického fundamentální teologie, in Studie (1981) č. 78, s. 607-609.

ObálkaTomáš MACHULA, Martina PAVELKOVÁ, František ŠTĚCH (eds.) : Veritas liberabit vos. Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického, České Budějovice: TF JU, 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel SKALICKÝ: Za naději a smysl, Praha: Zvon 1996, 219-226 (bibliografie). Česká národní bibliografie