SEDLÁČEK, Jaroslav (1860–1925)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Klára SOLNIČKOVÁ: Jaroslav V. Sedláček (1860–1925), biblista a jazykovědec, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015.

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaJan FILIPSKÝ (ed.): Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha: Libri, 1999. Kdo je kdo, on-line Česká národní bibliografie

ObálkaAntonín PODLAHA: Úmrtí. TH. Dr. Jaroslav Sedláček, in ČKD (1925) 74-76. Česká národní bibliografie Časopis katolického duchovenstva