SCHÖNBORN-BUCHHEIM-WOLFSTHAL, František (1844–1899)

ObálkaTomáš PARMA (ed.): Česká kolej v Římě, V Kostelním Vydří: Pro Arcibiskupství pražské vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2014. Česká národní bibliografie

ObálkaEliška ČÁŇOVÁ: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918, Praha: Státní ústřední archiv, 1995. Česká národní bibliografie