SAMSOUR, Josef (1870–1930)

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Luboš BLIŽŇÁK: Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2016. theses.cz

Vlastní bibliografie

Josef SAMSOUR: Dějiny alumnátu brněnského, Brno: vlastním nákladem, 1907. Souborný katalog ČR DjVu