SALAJKA, Milan (1928–)

David TONZAR: Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha: Karolinum, 2002. Česká národní bibliografie