SAHAN, Karel (1899–1972)

Narozen 30. 10. 1899 v Českých Budějovicích. SŠ: státní gymnasium v Českých Budějovicích (1913–19), státní gymnasium v Hallu v Tyrolsku, maturita 1922. Člen kongregace redemptoristů. VŠ: státní teologická škola v Garsu v Bavorsku (1922–24), Gurk v Korutansku (1924–25), řádové bohoslovecké učiliště redemptoristů v Obořišti (1926–27), absolutorium 1927. Kněžské svěcení: 1927. Pastorace. Od dubna do června 1950 v centralizačním táboře pro řeholníky, propuštěn na intervenci Josefa Plojhara. Pastorace. Dne 25. 8. 1952 jmenován spirituálem kněžského semináře při Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, s účinností od 1. 9. 1952. Dne 1. 10. 1953 jmenování potvrzeno i pro kněžský seminář při Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Dne 4. 12. 1955 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích (sic) spirituálem, s účinností od 1. 12. 1955. Dne 11. 7. 1957 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích lektorem pro obor německého jazyka pro rok 1957–58; jmenování každoročně opakováno až do konce roku 1961–62. Doktor teologie: tamtéž, disertace Poslání kněze, promoce 23. 3. 1961. Dne 13. 8. 1962 jmenován tamtéž docentem pro obor křesťanské morálky, s účinností od 1. 9. 1962. Dne 7. 9. 1967 jmenován tamtéž profesorem pro obor křesťanské morálky, s účinností od 1. 9. 1967. Přednášel morální teologii v letech 1962–69 a pastorální teologii v roce 1969–70. Působení ukončeno dne 31. 8. 1970. Zemřel dne 2. 9. 1972.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 387.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989