SOUČEK, Josef Bohumil (1902–1972)

Zdeněk SÁZAVA: Bylo jednou pět českých novozákoníků... Kapitola z dějin naší novozákonní vědy, Praha: Husův institut teologických studií, 2009. HTF UK

ObálkaPeter C. A. MORÉE: Novozákonník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských němců a komunistickému převratu, In Pavel Marek-Jiří Hanuš. Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 503-514. Česká národní bibliografie