NOVÁK, František (1919–1999)

Narozen 10. 9. 1919 v Bítovanech, okr. Chrudim. SŠ: Rašínovo gymnasium v Hradci Králové, maturita 1937. VŠ: Pontificia Universitas Lateranensis, licenciát teologie 1943. Další studia: Pontificium Institutum Biblicum v Římě, licenciát biblických věd 1945. Pastorace. Od 1. 9. 1949 do 30. 11. 1950 působil jako profesor bohosloví na diecézním teologickém učilišti v Hradci Králové. Vojenská služba. Pastorace. Dne 30. 9. 1969 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor biblického studia Nového zákona, který přednášel v letech 1969–73 (v roce 1969–70 učil též řečtinu). Dne 16. 9. 1974 převeden na Římskokatolickou Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích, s účinností od 1. 9. 1974. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace Osvětlení Hejčlovy osobnosti a jeho životního díla, promoce 24. 6. 1975. V letech 1974–89/90 přednášel tamtéž Nový zákon, základní a vyšší kurz řečtiny. V letech 1990–97 působil na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přednášel Nový zákon a vedl katedru biblických věd. Působení ukončeno k 1. 10. 1997. Zemřel 2. 10. 1999 ve Staré Boleslavi.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 374-375.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi