NOVÁK, Miroslav (1907–2000)

ObálkaMilan SALAJKA: Ve službách pokoje a spravedlnosti : Sborník prací k sedmdesátinám PhDr et ThDr h.c. Miroslava Nováka, kněze, profesora, biskupa a patriarchy církve čs. husitské, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977. Česká národní bibliografie