MÁDR, Oto (1917-2011)

Narozen 15. 2. 1917 v Praze. SŠ: Arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1936. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze (1936–39), arcidiecézní bohoslovecké učiliště pražské (1939–42), absolutorium 1942. Kněžské svěcení: 1942. Pastorace. Další studia: Pontificia Universitas Gregoriana v Římě, obor morální teologie (1948–49). Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace Malitia intrinseca in synthesi suareziana, promoce 23. 6. 1950. Dne 7. 4. 1949 tamtéž navržen na jmenování smluvním asistentem, ke jmenování nedošlo. Od června 1951 do června 1966 vězněn. Dělník. V dubnu 1969 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích odborným asistentem pro obor morální teologie, s účinností od 1. 4. 1969. Působení ukončeno rozhodnutím Ministerstva kultury na konci roku 1969–70. Pastorace (1970–78). Důchod (1978). Čelní představitel utajované výuky teologie, samizdatové činnosti a protagonista odporu katolické církve proti komunistickému režimu. Od roku 1990 do roku 2005 šéfredaktor veřejně vycházejících Teologických textů. Dne 4. 5. 1991 obdržel čestný doktorát teologie od university v Bonnu. Od roku 2002 do roku 2004 volitelné přednášky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 365.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel: rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJan KOTOUS: Odměna spravedlivé: Vzpomínka k 100. výročí narození Mons. ThDr. Oto Mádra, in Revue církevního práva, č. 2 (2017) 107nn. Česká národní bibliografie Celé číslo

Vojtěch NOVOTNÝ: Oto Mádr: Církev je Boží dar a naše dílo, in Universum 3 (2011) 14-17. Revue Universum

ObálkaJiří Rajmund TRETERA: Oto Mádr: Český teolog a bojovník za pravdu v mých vzpomínkých, in Revue církevního práva, č. 2 (2017) 103nn. Celé číslo Česká národní bibliografie

kolektiv autorů: Oto Mádr, in: www.oto-madr.cz. Oto Mádr

ObálkaOto MÁDR: Slovo o této době, Praha: Zvon, 1992. Česká národní bibliografie

Obálkakol.: Teologické texty 1/2012, Praha. Teologické texty 1/2012 Česká národní bibliografie

ObálkaOto MÁDR: V zápasech za Boží věc. Vzpomínky, texty a rozhovory, Praha: Vyšehrad, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Zrod teologa: Oto Mádr v letech 1945–1951, In Studia theologica, 2007, vol. 9, no. 30, p. 63–77. Česká národní bibliografie

Vlastní bibliografie

Oto MÁDR: Adofl Kajpr - kněz, redaktor, vězeň, in Teologické texty 1 (2013). Teologické texty