MEDEK, Václav (1922–1982)

Narozen 30. 8. 1922 ve Vyškově. SŠ: reálné gymnasium ve Vyškově, maturita 1943. VŠ: Arcidiecézní bohoslovecké učiliště v Olomouci (1943–45), Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1945. Kněžské svěcení: 1948. Pastorace. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace Dějiny Dubicka, dubického panství a sousedních vsí do roku 1918, promoce 15. 4. 1969 na olomoucké pobočce. V roce 1969–70 vyučoval na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci externě (bez jmenování, pouze s ústním souhlasem) české církevní dějiny. Dne 23. 9. 1970 jmenován tamtéž lektorem pro obor české církevní dějiny pro rok 1970–71. Působení ukončeno na konci roku 1970–71. Dne 29. 7. 1971 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích odborným asistentem pro obor české církevní dějiny. Dne 9. 12. 1971 jmenován tamtéž docentem pro obor církevní dějiny. Dne 18. 9. 1974 jmenován tamtéž vedoucím katedry historicko-právní, s účinností od 1. 9. 1974. Dne 9. 9. 1975 jmenován tamtéž profesorem pro obor církevních dějin, s účinností od 1. 10. 1975. V letech 1976–78 tamtéž proděkan. Zemřel 30. 10. 1982 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 368-369.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie