JIRSÍK, Jan Valerián (1798–1883)

ObálkaJosef BENEŠ: Ač zemřeli, ještě mluví. Medailony českých katolických vlasteneckých kněží, Praha: Česká katolická charita, 1964. Česká národní bibliografie

ObálkaEduard KRUMPOLC: Fundamentální teologie v díle Jana Valeriána Jirsíka, in Studia theologica 43 (2011), str. 42-53. Česká národní bibliografie

Michal CVINGRÁF: Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2013. Theses.cz

ObálkaRudolf SVOBODA: Jan Valerián Jirsík a první vatikánský koncil, in Církevní dějiny, č. 19 (jaro 2016). Česká národní bibliografie

ObálkaEliška ČÁŇOVÁ: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918, Praha: Státní ústřední archiv, 1995. Česká národní bibliografie

Rudolf SVOBODA: Sociální a charitativní aktivity českobudějovických biskupů v letech 1785–1883, In Studia theologica, č. 18 jaro 2016.

Luboš BLIŽŇÁK: Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2016. theses.cz

Petr KOŠULIČ: Sondy do dějin české mariologie (Jirsík, Hejbal, Špaček, Žák, Dacík, Zvěřina), Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2009. Theses.cz