JEDLIČKA, František (1920–1984)

Narozen 1. 6. 1920 v Rajhradě, okr. Brno–venkov. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1940. VŠ: Arcidiecézní bohoslovecké učiliště pražské (1940–45), teologické učiliště v St. André (Belgie, 1946), bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1947. Kněžské svěcení: 1947. Další studium: knihovnické kurzy na filosofické fakultě Karlovy university v Praze (1946–48). Pastorace. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, disertace Historický Ježíš a Kristus naší víry, promoce 24. 6. 1975. Dne 31. 8. 1978 jmenován tamtéž odborným asistentem s účinností od 1. 10. 1977. Pověřen výukou liturgiky (1977–84), latiny (1977–79) a ochrany památek (1981–84). Dne 15. 1. 1980 jmenován tamtéž vedoucím katedry praktických oborů, s účinností od 1. 1. 1980. Dne 20. 6. 1980 jmenován tamtéž docentem pro obor liturgika, s účinností od 1. 9. 1980, spis Mešní orace. Dne 24. 3. 1983 jmenován tamtéž profesorem pro obor liturgika a dějiny sakrálního umění, s účinností od 1. 4. 1983. Působení ukončeno smrtí. Zemřel dne 3. 5. 1984 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 348-349.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989