JAROŠ, Jan (1909–1985)

Narozen 18. 1. 1909 v Českých Budějovicích. SŠ: Jirsíkovo gymnasium v Českých Budějovicích, maturita 1938. VŠ: bohoslovecké učiliště redemptoristů v Obořišti, absolutorium 1933. Kněžské svěcení 1933. Člen redemptoristů. Doktorát obojího práva: fakulta Apollinaris (Papežská lateránská univerzita), disertace Impedimenta matrimonialia apud Bulgaros Unitos, promoce 1937. Pro velký význam disertace v letech 1937–45 docent na Papežské lateránské univerzitě v Římě s doživotní perspektivou. Ze zdravotních důvodů od roku 1945 ve vlasti. V letech 1945–50 přednášky práva na bohosloveckém učilišti redemptoristů v Obořišti. V letech 1950–55 v centralizačních táborech pro řeholníky, 1955–69 zaměstnání pomocného dělníka, od 18. 1. 1969 ve starobním důchodu. Konsultor vatikánské komise pro revizi Kodexu kanonického práva. V roce 1961 byl odsouzen pro trestný čin podvracení republiky, který byl prominut amnestií prezidenta republiky v roce 1962 a zahlazen rozsudkem v roce 1971. Dne 24. 11. 1971 jmenován lektorem církevního práva na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci pro rok 1971–72. Dne 26. 7. 1972 jmenován tamtéž lektorem církevního práva pro rok 1972–73. Dne 15. 11. 1972 jmenován odborným asistentem pro církevní právo na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, s účinností od 1. 11. 1972 a s pověřením, aby v rámci svého úvazku přednášel i na pobočce v Olomouci. Působení ukončeno k 30. 6. 1976. Zemřel 21. 3. 1985.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 347-348.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi