HUVAR, Antonín (1922–2009)

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel: rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie