HRONEK, Josef (1890–1954)

Narozen 13. 8. 1890 v Mladé Boleslavi. SŠ: státní gymnasium v Mladé Boleslavi, maturita 1909. VŠ: česká bohoslovecká fakulta c. k. Karlo-Ferdinandovy university v Praze, absolutorium 1913. Kněžské svěcení: 1913. Pastorace. Další studia: filosofická fakulta Karlovy university v Praze, obor pedagogika, archeologie a dějiny umění (1919–1923). Profesor SŠ. V letech 1921–25 adjunkt bohoslovecké fakulty Karlovy university v Praze. Od 24. 4. 1928 do 30. 9. 1946 tamtéž suplent pedagogiky a katechetiky, působení přerušeno od 17. 11. 1939 do 30. 5. 1945. Doktorát teologie: tamtéž, disertace De primordiis minorum atque de regulis sancti Francisci, promoce 23. 6. 1937. Dne 27. 11. 1945 tamtéž habilitace pro obor pedagogiky a katechetiky, schváleno dne 23. 6. 1946, jako spisy přijaty publikace: Národní škola a katecheta, Vyučování náboženství na národních školách, Metodika vyučování náboženství. Dne 22. 4. 1947 jmenován tamtéž mimořádným profesorem pro obor pedagogiky a katechetiky, s účinností od 1. 10. 1946. Působení do léta roku 1950. Dne 2. 10. 1950 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze profesorem pro obor pedagogiky a katechetiky, s účinností od 1. 9. 1950. Dne 7. 12. 1951 jmenován tamtéž vedoucím katedry praktických oborů, s účinností od 1. 1. 1952. Dne 26. 6. 1952 jmenován tamtéž děkanem pro roky 1952–54, s účinností od 1. 7. 1952. Dne 15. 6. 1954 zvolen tamtéž děkanem pro roky 1954–56. Zemřel dne 23. 9. 1954 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 344.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie