HEJČL, Jan Nepomuk (1868–1935)

Prof. Jan Nepomuk Hejčl (15. květen 1868 - 5. únor 1935) byl český starozákonní biblista, překladatel, výrazný pedagog olomoucké teologické fakulty i osobnost moravské církve vůbec. Po získání doktorského vzdělání (Frintaneum, Vídeň) nastoupil do diecézního kněžského semináře v Hradci Králové (1900-1909). Po odchodu prof. Aloise Musila na univerzitu do Vídně nastupuje na uprázdněné místo na teologické fakultě v Olomouci a zůstane tam čtvrt století (1909-1935).

Publikační činnost prof. J. Hejčla, v rámci v rámci plnění grantu GA UK, č. 77310, digitalizoval Pavel Jäger a zpřístupnil ji na těchto stránkách CDČT.

Prosopografie

ObálkaTomáš PETRÁČEK: Bible a moderní kritika : česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

Václav PETERA: Géniové vlasti a církve, on-line. V. Petera: Géniové vlasti a církve

František NOVÁK: Jan Nepomucký Hejčl a jeho životní dílo, Praha : KTF UK, 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel JÄGER: Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká, in Martin BEDŘICH, Benedikt MOHELNÍK, Tomáš PETRÁČEK, Norbert SCHMIDT (eds.), In Spiritu Veritas. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Praha: Krystal OP, 2008, s. 87-115. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Jan Nepomuk Hejčl, vědecký spor s Vojtěchem Šandou, Praha (diplomová práce obhájená na KTF UK) 2008.

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaJitka JONOVA: Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, in Studia theologica, č. 1 (2017) 21nn. Studia theologica (plný text) Studia theologica Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Responsa Pontificiae commissionis De re biblica 1905 – 1934, Praha, 2011. PDF

ObálkaPavel JÄGER: Spor o pravověrnost starozákonního překladu Bible České, in Jiří HANUŠ a kol.: Boží slovo a slovo lidské, Brno: CDK, 2012. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel JÄGER, Lukáš NOSEK, Tomáš PETRÁČEK: Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti École biblique v Jeruzalémě, in: Salve 18 (2009) 3, 55-116. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

Pavel JÄGER: Vzájemná korespondence Jana Hejčla a Aloise Musila, Praha, 2011. PDF

Vlastní bibliografie

Jan HEJČL: Bible česká. Díl prvý. Svazek III, Praha: Dědictví svatojánské, 1925. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká. Díl prvý. Svazek II, Praha: Dědictví svatojánské, 1921. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká. Díl prvý. Svazek I, Praha: Dědictví svatojánské, 1917. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek I. Část 1, Praha: Dědictví svatojánské, 1930. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek I. Část 2, Praha: Dědictví svatojánské, 1931. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek II. Část 1, Praha: Dědictví svatojánské, 1932. Souborný katalog ČR DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek II. Část 2, Praha: Dědictví svatojánské, 1940. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek III. Část 1, Praha: Dědictví svatojánské, 1935. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Bible česká (lidové vydání). Svazek III. Část 2, Praha: Dědictví svatojánské, 1936. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Das Alttestamentliche Zinsverbot: Im Lichte Der Ethnologischen Jurisprudenz Sowie Des Altorientalischen Zinswesens, Freiburg im Breissau: Herdersche Verlagshhandlung, 1907. archive.org CKK KTF UK DjVu

Jan HEJČL: Do města Davidova z města Eliščina: řada vzpomínek cestopisných, biblických a historických, Hradec Králové: Bohdan Melichar, 1909. DjVu

Jan HEJČL: Do Soluně a do Galatie, Olomouc: Sestry dominikánky, 1933. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Dvakrát do Korintu: První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, Olomouc-Řepčín: Sestry dominikánky, 1934. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Eucharistická četba Bible, Praha: Francl, 1933. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Hodinky mariánské: dle obřadu římského se zřetelem k bulle papeže Pia X.,Divino afflatu, vydané dne 1. listopadu 1911, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1913. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Chléb s nebe, Olomouc: J. Hejčl, 1932. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Ke svatyni Kananejské: kus kočovného života po vlasti Goliášově, Hradec Králové: Bohdan Melichar, 1911. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: List sv. Jakuba: pastýřský okružní list prvního biskupa jerusalémského, V Moravské Ostravě: Kolej redemptoristů, 1931. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr), Řepčín: Sestry dominikánky, 1933. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: List sv. Pavla apoštola Filomenovi, Olomouc: vlastním nákladem, 1933. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL, Dobroslav OREL: Mariánské nešpory, České Budějovice: Edice Petrinum, 1947. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Modlitby za v Pánu zesnulé, Praha: Dědictví svatojánské, 1926. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Na slavnost Božího Těla: příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané, Praha: Dědictví svatojánské, 1927. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Nešpory o nejsvětější svátosti. Nešpory mariánské, in Dobroslav OREL: Český kancionál, Praha: Státní nakladatelství, 1921. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Obrození rodiny Eucharistií, in XXIII. Mezinárodní eucharistický kongres ve Vídni, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna, 1912. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Od Květné neděle do Bílé soboty: příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby ve Svatém týdnu, Olomouc: vlastním nákladem, 1928. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL, Jan Ladislav SÝKORA: Perikopy, čili, Výňatky Starého i Nového zákona, které církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 2. vydání, 1918. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Písmo svaté v životě knězově, Olomouc: vlastním nákladem, 1932. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Překlad evangelia podle Lukáše (rukopis), in Zemský archiv Opava, po. Olomouc, fond Hejčl Jan, kart. 3. DjVu

Jan HEJČL, Josef MIKLÍK: Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. 3, Obrazy archeologické, Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1927. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: recenze Hugh POPE, OP: The Date of the Composition of Deuteronomy, in Literarische Rundschau für das katholische Deutschland (1912) 65-67. Souborný katalog ČR PDF

Jan HEJČL: různá hesla, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, 5 sv., Praha 1912–1932. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Slova, jež se modlí a zpívá církev římskokatolická na svátek Narození páně, to jest na Hod boží vánoční, Olomouc: Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1927. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1923. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Tři listy miláčka Páně, Řepčín: Sestry dominikánky, 1932. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Týden Ducha svatého: Církevní hodinky a mešní modlitby: Pro účast při bohoslužbě veřejné i pro potřebu soukromou, Olomouc: nákladem vlastním, 1931. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Über die Wortinspiration der hl. Schrift, in Katholik (1900) 115-132.223-250.326-341. Souborný katalog ČR DjVu

Jan HEJČL: Z Hradce Králové (8.,10.,12.VII.1891) do Želiva (6.-10.VII.1931): Etapa duchovního výcviku, Olomouc: Jan Hejčl, 1931. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Zur Etymologie des Namens Jericho, in Orientalische Literaturzeintung 9 (1912) 395-397. DNB DjVu

Jan HEJČL: Žaltář, čili, Kniha žalmů, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1922. Česká národní bibliografie DjVu

Jan HEJČL: Ἁμμεσφεκωδείμ, in Biblische Zeitschrift (1905) 149-150. DjVu