HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC, Jan (1450–1517)

ObálkaIvan HRBEK [a Josef KOLMAŠ]: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů, Praha: Panorama, 1979. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr HLAVÁČEK: Jan Hasištejnský z Lobkowicz (+1517) aneb přemýšlení o františkánských komponentech lobkowiczké spirituality, in Petr Regalát BENEŠ, Petr HLAVÁČEK (eds.), Historia Franciscana II., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 34-65. Česká národní bibliografie