KUBALÍK, Josef (1911–1993)

Narozen 26. 6. 1911 ve Vrhavči, okr. Klatovy. SŠ: státní reálné gymnasium v Klatovech, maturita 1929. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1934. Kněžské svěcení 1934. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace De regno Dei in Vetere et Novo testamento, promoce 27. 10. 1938. Profesor na SŠ. Přednášky na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském 1942–45. Stipendijní studium základního bohosloví na Institut Catholique v Paříži a srovnávací vědy náboženské na École des Hautes Études tamtéž. Další studium: Papežská Gregoriánská univerzita, Papežský Institut Angelicum. Od 1. 6. 1946 suplent základního bohosloví na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze. Dne 16. 5. 1947 tamtéž habilitace pro obor základního bohosloví (soukromý docent), spis České křesťanství. Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti. Dne 11. 11. 1949 navržen na mimořádného profesora základního bohosloví, ke jmenování nedošlo. Dne 2. 10. 1950 ustanoven státním docentem základní teologie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze s účinností od 1. 9. 1950 a vedoucím katedry křesťanské filosofie a základního bohosloví. Dne 30. 1. 1951 jmenován profesorem základního bohosloví s účinností od 1. 1. 1951. Dne 16. 2. 1952 jmenován katedrovým profesorem s účinností od 1. 1. 1952. Působení ukončeno dne 30. 6. 1976, kdy odešel do důchodu. V roce 1976–77 v rámci čestného roku vyučoval jako lektor srovnávací vědy náboženské. Od 1. 10. 1990 do smrti profesor religionistiky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zemřel 5. 5. 1993 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 361-362.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Odilo ŠTAMPACH: Profesor ThDr. Josef Kubalík, in Teologické texty (1993) č. 6, s. 215. Teologické texty 6 (1993)