KRÁTKÝ, Stanislav (1922–2010)

Narozen 11. 11. 1922 v Brně. SŠ: reálné gymnasium (1933–35), klasické státní gymnasium v Brně, maturita 1941. VŠ: Theologický institut v Brně, absolutorium 1946 (od roku 1942 při totálním nasazení v Německu). Kněžské svěcení 1946. Pastorace. V letech 1958–60 vězněn. V letech 1960–68 dělnická práce. Od roku 1968 pastorace. Dne 27. 8. 1968 tajně vysvěcen na biskupa F. M. Davídkem. Od září 1969 do května 1970 přednášel na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci o II. vatikánském koncilu. Pastorace.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 359-360.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie