KRYŠTOVSKÝ, Vladimír (1909–1986)

Narozen 14. 5. 1909 v Přerově. SŠ: reálné gymnasium v Přerově, maturita 1928. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1933. Kněžské svěcení: 1933. Pastorace. Profesor SŠ. Doktorát teologie: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta University Palackého v Olomouci, promoce 30. 3. 1950. Pastorace. V letech 1957–59 bez státního souhlasu. Dne 7. 10. 1968 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor pedagogika a katechetika, s účinností od 1. 10. 1968. Od února do června 1969 pověřen lektorskými přednáškami z liturgiky a patrologie. V letech 1968–74 učil pedagogiku a katechetiku, v letech 1969–72 patrologii, v letech 1971–73 hodegetiku, v letech 1969–74 volitelný předmět asketika. Působení ukončeno dne 31. 8. 1974. Knihovník arcibiskupské knihovny v Olomouci od roku 1970 do smrti. Zemřel v únoru 1986.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 360.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi