KADLEC, Jaroslav (1911–2004)

Narozen 10. 3. 1911 v Dolní Cerekvi. SŠ: Jirsíkovo státní gymnasium v Českých Budějovicích, maturita 1929. VŠ: diecézní bohoslovecké učiliště v Českých Budějovicích, absolutorium 1934. Kněžské svěcení: 1934. Pastorace. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace Vzkříšení z mrtvých ve Starém a Novém Zákoně, promoce 16. 2. 1938. Od 1. 7. 1941 do 30. 4. 1947 profesor církevních dějin na diecézním bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích. Dne 12. 4. 1947 jmenován na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze asistentem, s účinností od 1. 5. 1947 do 30. 4. 1949; dne 19. 5. 1949 jmenování opakováno pro období od 1. 5. 1949 do 30. 4. 1951. Pověřen přednáškami československých církevních dějin. Dne 16. 5. 1947 tamtéž habilitace pro obor českých církevních dějin, spis Ponížení Svaté Koruny, schváleno Ministerstvem školství dne 4. 9. 1947. Dne 17. 12. 1949 navržen na jmenování mimořádným profesorem pro obor československých církevních dějin, spis Dějiny kláštera Svaté Koruny, ke jmenování nedošlo. Působení ukončeno 30. 9. 1950. Pastorace (1950–1952). Smlouva o dílo – kaplan, soukromé působení (1952–55). Dělník (1955). Smlouva o dílo – Československá akademie věd (1955–57). Vězněn (18. 7. 1957–18. 1. 1960). Dělník (1960–68). Pastorace (1968–69). Dne 23. 4. 1969 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích docentem pro obor české církevní dějiny, s účinností od 1. 4. 1969. Dne 1. 7. 1970 navržen tamtéž na jmenování profesorem pro obor všeobecných církevních dějin a vedoucím katedry historicko-právní. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 2. 8. 1971 neschváleno jmenování profesorem. Dne 9. 1. 1973 jmenován tamtéž vedoucím katedry historicko-právní, s účinností od 1. 1. 1973. Dne 5. 9. 1973 navržen tamtéž na jmenování profesorem pro obor všeobecných církevních dějin. Dne 20. 6. 1974 jmenován tamtéž profesorem pro obor všeobecných církevních dějin, s účinností od 1. 4. 1974. Dne 29. 8. 1974 rozhodnutím Ministerstva kultury odvolán z funkce vedoucího katedry historicko-právní, s účinností od 31. 8. 1974. Působení ukončeno 31. 12. 1974 odchodem do důchodu. Dne 4. 1. 1990 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích externím učitelem církevních dějin, s účinností od 1. 1. 1990. Dne 25. 5. 1990 přijat jako profesor církevních dějin do pracovního poměru na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na dobu určitou, opakovaně obnovováno až do 30. 6. 1998. Zemřel 3. ledna 2004 ve Staré Boleslavi.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 349-350.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Josef VESELÝ: Josef Vašica a Jaroslav Kadlec: jejich život, vztah a korespondence, Brno (obhájená bakalářská práce na FF MU) 2008.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie