KORDAČ, František (1852–1934)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Zuzana KOFLÁKOVÁ: František Kordač, jeho život a činnost v Liberci (1879-1885), Ústí nad Labem (diplomová práce obhájená na PF UJEP) 2012. Theses.cz

ObálkaPavel MAREK: František Kordač na severu Čech, in: Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií 2006, s. 114-129. Česká národní bibliografie

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaAlois KUDRNOVSKÝ: Msgre. Dr. František Kordač, in Universita Karlova v Praze v roce 1933-34, Praha: Akademický senát Karlovy university, 1934. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaPavel MAREK: Setkání: osobnost v politickém a veřejném životě na přelomu 19. a 20. století, Olomouc. Rosice: Pro Centrum dějin křesťanské politiky na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydalo nakl. Gloria, 2010. Česká národní bibliografie