KOUKL, Josef (1926–2010)

Narozen 8. 11. 1926 v Brně. SŠ: Klasické státní gymnasium v Brně, maturita 1945. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1950. Kněžské svěcení: 1950. Od 17. 11. 1970 spirituál semináře v Litoměřicích. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace Význam termínu „opera servitia“ a zákaz nedělní práce, promoce 5. 6. 1974. Dne 24. 9. 1974 jmenován tamtéž lektorem pro obor křesťanská mravověda pro rok 1974–75. Od 1. 1. 1975 jmenován tamtéž odborným asistentem. Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož roku vysvěcen na biskupa. Působení na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích ukončeno dne 31. 1. 1990. Emeritním biskupem jmenován dne 24. 12. 2003.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 357.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav MACEK: Biskupství litoměřické, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie