KOTALÍK, František (1917–1993)

Narozen 13. 9. 1917 v Plzni. SŠ: Masarykovo reálné gymnasium v Plzni, maturita (s doplňující zkouškou z řečtiny) 1936. VŠ: Pontificium Athaeneum Lateranense v Římě, licenciát teologie 1942. Kněžské svěcení: 1941. Další studia: Pontificium Institutum Biblicum v Římě (1942–45), bakalaureát biblických věd 1944. Pastorace. V letech 1946–49 působil v litoměřickém semináři, od 1. 10. 1946 do 1. 7. 1950 zastupující profesor na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích pro obor biblického studia Starého zákona. Dne 2. 10. 1950 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze státním docentem pro obor hebrejštiny, s účinností od 1. 9. 1950. Od 1. 11. 1950 suploval přednášky exegeze Starého zákona. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, spis: Ras Šamra – Ugarit, jeho dějiny – písmo – řeč a vztahy ke Knize žalmů. Mythologické a rituální texty Ras Šamra – Ugaritu ve vztahu k biblickým textům starozákonním, promoce 22. 1. 1953. Dne 22. 10. 1955 jmenován tamtéž profesorem pro obor starozákonní vědy a semitské dialekty, s účinností od 1. 10. 1955. Dne 18. 9. 1974 jmenován tamtéž vedoucím katedry biblických oborů, s účinností od 1. 9. 1974. V letech 1974–76, 1979–84 tamtéž proděkan, v roce 1984 proděkan honoris causa. Působení ukončil dne 30. 9. 1989 odchodem do důchodu. Na základě smlouvy z 3. 10. 1989 vyučoval tamtéž jako profesor hebrejského jazyka od 1. 10. 1989 do 31. 1. 1990. Zemřel dne 21. 9. 1993 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 356.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie