FELIX, Gothard (1880–1940)

ObálkaJosef BENEŠ: Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží obětí fašismu, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. Česká národní bibliografie Sken