FARSKÝ, Karel (1880–1927)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Lukáš OBR: Tajemství Kristovy osoby a lidské spásy v myšlení Karla Farského, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2013. Theses.cz

David TONZAR: Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha: Karolinum, 2002. Česká národní bibliografie