DEML, Jakub (1878–1961)

Kateřina ŠEVČÍKOVÁ: Dopisy Jakuba Demla Timotheu Vodičkovi , Olomouc (bakalářská práce obhájená na FF UP) 2010. theses.cz

Kateřina ŠEVČÍKOVÁ: Dopisy Jakuba Demla Timotheu Vodičkovi z let 1944-1961, Olomouc (diplomová práce obhájená na FF UP) 2012. theses.cz

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie