DACÍK, Reginald Vincenc (1907–1988)

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Martin Jindřich POLÁČEK: Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2010. Theses.cz

Petr KOŠULIČ: Sondy do dějin české mariologie (Jirsík, Hejbal, Špaček, Žák, Dacík, Zvěřina), Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2009. Theses.cz

Jiřina HOUSKOVÁ: Srovnání pojetí modlitby Reginalda M. Dacíka OP a Jana Evangelisty Urbana OFM , České Budějovice (diplomová práce obhájená na TF JU) 1998.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologické dílo Reginalda Maria Vincence Dacíka (1907–1988), In Bedřich, Martin [et alii]. In Spiritu Veritatis: Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008, p. 443–464. Česká národní bibliografie

Benedikta Dana MISLEROVÁ: ThDr. Reginald M. Dacík OP - formátor sester Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě v letech 1965-1974, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2002.

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi