BUNŽA, Bohumír (1877–1950)

Vojtěch VLČEK: Čeští mučedníci z doby komunismu, in Teologické texty 2 (2003). Teologické texty 2 (2003)

ObálkaJan GRAUBNER: Kněžské osobnosti. Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie