BRAITO, Silvestr Maria (1898–1962)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaLibor OVEČKA: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... Česká katolická morální teologie 1884-1948, Praha: Karolinum, 2011. Česká národní bibliografie

Ondřej SALVET: Die sichtbare Gestalt des mystischen Leibes, Die Ekklesiologie von Silvestr Maria Braito OP (1898-1962), Frankfurt: Lang, Peter, 2011. Deutschen Nationalbibliothek

Michal JADAVAN: Eklesiologie Silvestra Maria Braita OP v jeho knize Církev: Studie apologeticko-dogmatická, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2010. Theses.cz

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaLenka KARFÍKOVÁ, Alois KŘIŠŤAN, Josef KUŘE (eds.): „Život se tvoří z přítomné chvíle“ Česká katolická teologie po druhé světové válce, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. Česká národní bibliografie