BENEŠ, Josef (1905–1979)

Narozen 22. 2. 1905 v Poděbradech. SŠ: gymnasium v Nymburku, maturita. VŠ: diecézní bohoslovecké učiliště v Hradci Králové, absolutorium 1929. Kněžské svěcení: 1929. Pastorace. Profesor SŠ. V letech 1942–45 v koncentračním táboře. V letech 1950–68 šéfredaktor časopisu Duchovní pastýř. Předseda tiskové komise České katolické Charity. V letech 1954–65 opakovaně pověřen na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích externí výukou pedagogiky a katechetiky, v letech 1965–68 výukou katechetiky. Dne 13. 12. 1960 jmenován tamtéž doktorem teologie honoris causa. Působení ukončeno 30. 6. 1968. Zemřel 23. 5. 1979 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 334.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

Vlastní bibliografie

Josef BENEŠ: Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží obětí fašismu, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. Česká národní bibliografie Sken